Wąska działka – jak na niej budować?

Wąska działka dla inwestorów, którzy planują budowę domu jednorodzinnego, stanowi nie lada wyzwanie. Jednak doświadczeni architekci już niejednokrotnie udowodnili, że, choć jest to zadanie trudne, to wciąż możliwe do wykonania. Dzięki swojej wiedzy potrafią wkomponować bryłę budynku w obrys działki o szerokości 16 m, zachowując przy tym jego funkcjonalność.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych, ze względu na swoje wymiary, często nie będą w stanie stanąć tam, gdzie jest wąska działka. Taka nieruchomość niestety często wymaga indywidualnego projektu. Zanim jednak zastanowimy się jak wkomponować dom w wąską działkę, zastanówmy się skąd w ogóle wzięły się takie posesje.

Rys historyczny

W przeszłości grunty rolne przekazywane były z pokolenia na pokolenia i dzielone na coraz węższe paski ziemi, tak by mogły zostać nimi obdarowane wszystkie dzieci w rodzinie. W momencie, kiedy ziemia zaczęła być masowo odralniana i przekształcana w działki budowlane, okazało się, że wiele z tych działek jest zbyt wąskich i nie można posadowić na nich budynku mieszkalnego zgodnego z większością projektów dostępnych na rynku.

Wąska działka i co dalej

Takie grunty zawężają nieco zakres wyboru projektu spośród ich szerokiej gamy dostępnej na rynku, nie dyskwalifikują jednak jako terenu pod budowę domu jednorodzinnego. Za zaistniałą sytuację możemy podziękować architektom, którzy stworzyli projekty domów przystosowane do wąskich działek. Warto w tym miejscu uściślić, co rozumiemy przez pojęcie “wąska działka”.  Tak naprawdę trudno znaleźć źródło, które jednoznacznie definiowałoby, czym ona jest. Nie mniej jednak powszechnie przyjmuje się, że są to grunty o szerokości nie większej niż 19 m.

Co na to prawo

Ograniczenia, jakie stawia przed nami wąska działka, nie wynikają tylko z niewielkiej ilości dostępnych projektów, ale przede wszystkim przepisów prawnych, które określają minimalna odległość, jaką należy zachować od granicy z sąsiednią działką budowlaną. O przedmiocie traktuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z jego zapisami, budynek jednorodzinny może stanąć:

  • w odległości nie przekraczającej 4 m licząc od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli mowa o budynku skierowanym w stronę tej działki ścianą, w której znajdują się otwory okienne lub drzwiowe;
  • w odległości nie przekraczającej 3 m licząc od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli mowa o budynku skierowanym w stronę rzeczonej działki ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych.

Bardzo wąska działka

W stosunku do działek o szerokości nie przekraczającej 16 m obowiązują nieco inne zasady. Przepisy mówią o możliwości budowy domu jednorodzinnego na takiej działce i posadowieniu jej przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli budynek skierowany zostanie do tej działki ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych i wybudowany zostanie w odległości mniejszej niż 3, ale nie mniejszej niż 1,5 m.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę

 Przy budowie domu należy wziąć pod uwagę szereg przepisów prawnych. Wśród najważniejszych dokumentów należy wymienić (wspomniane już wyżej) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Nie jest to jednak jedyny dokument, z którym warto się zapoznać. To, na co należy zwrócić szczególną uwagę, to oddziaływanie inwestycji na działki sąsiednie, o czym mówi Prawo Budowlane (art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.). Równie ważne są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wynikające z niego ograniczenia oraz plany ochrony terenów cennych przyrodniczo, np. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000.

Zatem, czy wąska działka to dobra inwestycja? Tak naprawdę wszystko zależy od twoich oczekiwań.

Ocena

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge